Saltar al contenido
馃槣 SuperZings Fans Club 馃槣

Polityka prywatno艣ci

WARUNKI U呕YTKOWANIA, POLITYKA PRYWATNO艢CI I INFORMACJA PRAWNA

WPROWADZENIE

Je艣li jeste艣 tutaj, to dlatego, 偶e chcesz wiedzie膰 wi臋cej o swoich obowi膮zkach i prawach jako u偶ytkownik tego superzingsfani.pl i to jest w porz膮dku. Naszym obowi膮zkiem jest poinformowa膰 Pa艅stwa i Pa艅stwa o tym odpowiednio.

W niniejszej Polityce Prywatno艣ci i informacji prawnej poinformujemy Pa艅stwa z ca艂kowit膮 przejrzysto艣ci膮 o celu tej strony internetowej i o wszystkim, co ma wp艂yw na przekazywane przez Pa艅stwa dane, jak r贸wnie偶 o zobowi膮zaniach i prawach, kt贸re Pa艅stwu odpowiadaj膮.

Stworzyli艣my niniejsze warunki u偶ytkowania i informacje prawne w celu zapewnienia Pa艅stwu gwarancji, bezpiecze艅stwa i przejrzysto艣ci, kt贸re przys艂uguj膮 Pa艅stwu jako u偶ytkownikowi podczas korzystania z tej strony internetowej.

Po pierwsze, powinni Pa艅stwo wiedzie膰, 偶e niniejsza strona internetowa jest dostosowana do obowi膮zuj膮cych przepis贸w w zakresie ochrony danych osobowych, co ma wp艂yw na przekazywane przez Pa艅stwa dane osobowe za Pa艅stwa wyra藕n膮 zgod膮 oraz na stosowane przez nas cookies, aby strona ta mog艂a prawid艂owo funkcjonowa膰 i wykonywa膰 swoj膮 dzia艂alno艣膰.
W szczeg贸lno艣ci, ta strona internetowa jest zgodna z nast臋puj膮cymi przepisami:

RGPD (Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals), kt贸re jest nowym rozporz膮dzeniem Unii Europejskiej ujednolicaj膮cym przepisy dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych w r贸偶nych krajach UE.

LOPD (ustawa organiczna 15/1999 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych i dekret kr贸lewski 1720/2007 z 21 grudnia, rozporz膮dzenie wykonawcze do LOPD), kt贸ry reguluje przetwarzanie danych osobowych i obowi膮zki, kt贸re musimy przyj膮膰 na siebie w zakresie zarz膮dzania tymi informacjami.

LSSI (ustawa 34/2002 z 11 lipca o us艂ugach spo艂ecze艅stwa informacyjnego i handlu elektronicznym), kt贸ra reguluje transakcje gospodarcze za pomoc膮 艣rodk贸w elektronicznych, jak ma to miejsce w przypadku tego bloga.

W艁ASNO艢膯 STRONY INTERNETOWEJ

Odpowiedzialny i w艂a艣ciciel tej strony superzingsfani.pl
Nazwisko: Daniel Escribano Al茅s
NIF: 28.731.898E
Zarejestrowany adres: C/ Hispano Aviaci贸n 4, 2, Sevilla, 41011
Dzia艂alno艣膰 strony internetowej: Publikacja tre艣ci powi膮zanych. Wy艣wietlamy reklam臋 w艂asn膮 lub firm trzecich i polecamy produkty programu partnerskiego.
Kontakt mailowy: info@superzingsfani.pl

Dane przekazane nam przez u偶ytkownika za jego wyra藕n膮 zgod膮, zgodnie z zastosowaniem okre艣lonym w niniejszej Polityce Prywatno艣ci, zostan膮 w艂膮czone do zautomatyzowanego pliku, nale偶ycie kontrolowanego i chronionego zgodnie z wytycznymi dotycz膮cymi zgodno艣ci i przechowywania, kt贸re oznaczaj膮 Hiszpa艅sk膮 Agencj臋 Ochrony Danych, w kt贸rej osob膮 odpowiedzialn膮 za ten plik jest: superzingsfani.pl. Oznacza to, 偶e Twoje dane s膮 bezpieczne, zgodnie z prawem.

Dane osobowe, kt贸re nam Pa艅stwo przekazuj膮, zawsze za Pa艅stwa wyra藕n膮 zgod膮, b臋d膮 przechowywane i przetwarzane w celach przewidzianych i opisanych poni偶ej w niniejszej Polityce Prywatno艣ci, do czasu, gdy poprosz膮 nas Pa艅stwo o ich usuni臋cie.

Informujemy, 偶e niniejsza Polityka Prywatno艣ci mo偶e by膰 w ka偶dej chwili modyfikowana w celu dostosowania jej do nowych przepis贸w prawnych lub zmian w naszej dzia艂alno艣ci, kt贸re obowi膮zuj膮 w ka偶dej chwili i s膮 publikowane na stronie internetowej. O wszelkich takich zmianach zostan膮 Pa艅stwo powiadomieni przed ich wprowadzeniem.

OG脫LNE WARUNKI U呕YTKOWANIA

Powinni Pa艅stwo wiedzie膰, 偶e dla Pa艅stwa spokoju zawsze b臋dziemy prosi膰 o wyra藕n膮 zgod臋 na gromadzenie Pa艅stwa danych w odpowiednim celu okre艣lonym w ka偶dym przypadku, co oznacza, 偶e w przypadku udzielenia takiej zgody, przeczytali Pa艅stwo i zaakceptowali niniejsz膮 Polityk臋 Prywatno艣ci.

Szczeg贸lne warunki, kt贸re mog膮 by膰 ustanowione, maj膮 na celu uregulowanie zar贸wno dostarczania informacji, jak i stosunk贸w handlowych, kt贸re powstaj膮 mi臋dzy superzingsfani.pl i u偶ytkownikami serwisu.

Wchodz膮c na t臋 stron臋 i korzystaj膮c z niej, przejmujesz swoj膮 kondycj臋 jako u偶ytkownik z odpowiednimi prawami i obowi膮zkami.
Je艣li masz wi臋cej ni偶 13 lat, mo偶esz zarejestrowa膰 si臋 jako u偶ytkownik na tej stronie bez uprzedniej zgody rodzic贸w lub opiekun贸w.
Je艣li masz mniej ni偶 13 lat, do przetwarzania danych osobowych potrzebna jest zgoda rodzic贸w lub opiekun贸w.

REJESTRACJA I CEL PA艃STWA DANYCH

W zale偶no艣ci od formularza lub sekcji, do kt贸rej masz dost臋p, poprosimy Ci臋 tylko o niezb臋dne dane do cel贸w opisanych poni偶ej.

W ka偶dym momencie musisz wyrazi膰 zgod臋, gdy prosimy Ci臋 o podanie danych osobowych w nast臋puj膮cych celach:

Konkretne cele wskazane na ka偶dej ze stron lub sekcji, na kt贸rych pojawia si臋 rejestracja lub elektroniczny formularz kontaktowy.
Og贸lnie rzecz bior膮c, aby zaj膮膰 si臋 Twoimi pro艣bami, komentarzami, zapytaniami lub wszelkiego rodzaju pro艣bami, kt贸re sk艂adasz jako u偶ytkownik za po艣rednictwem dowolnej z form kontaktu, kt贸re udost臋pniamy.
Aby poinformowa膰 u偶ytkownika o konsultacjach, pro艣bach, dzia艂aniach, produktach, nowo艣ciach i/lub us艂ugach; za po艣rednictwem poczty elektronicznej, faksu, Whatsapp, Skype, telefonu, sms i mms.
Do wysy艂ania komunikat贸w handlowych lub reklamowych za pomoc膮 innych 艣rodk贸w elektronicznych lub fizycznych, kt贸re umo偶liwiaj膮 komunikacj臋.

Informacje te zawsze b臋d膮 dotyczy膰 naszych produkt贸w, us艂ug, wiadomo艣ci lub promocji, jak r贸wnie偶 tych produkt贸w lub us艂ug, kt贸re mo偶emy uzna膰 za interesuj膮ce dla u偶ytkownika i kt贸re mog膮 by膰 oferowane przez wsp贸艂pracownik贸w, firmy lub “partner贸w”, z kt贸rymi mamy promocyjne lub handlowe umowy o wsp贸艂pracy.

Je艣li tak, to gwarantujemy, 偶e te osoby trzecie nigdy nie b臋d膮 mia艂y dost臋pu do Twoich danych osobowych, z wyj膮tkami odzwierciedlonymi poni偶ej, b臋d膮c w ka偶dym przypadku tymi komunikatami dokonanymi przez superzingsfani.pl, jako w艂a艣ciciela strony.

Ta strona wy艣wietla produkty partnerskie od os贸b trzecich. Szczeg贸lnie z Amazonii.
Oznacza to, 偶e klikaj膮c na “Kup teraz” lub podobne, zostaniesz przekierowany na stron臋, na kt贸rej oferowane s膮 produkty.

W tym przypadku nale偶y wiedzie膰, 偶e udost臋pniamy i u艂atwiamy jedynie linki do stron i/lub platform tych os贸b trzecich, na kt贸rych mo偶na naby膰 prezentowane przez nas produkty, w celu u艂atwienia ich wyszukiwania i 艂atwego pozyskania.

Te strony nale偶膮ce do os贸b trzecich, do kt贸rych prowadz膮 linki, nie zosta艂y przez nas sprawdzone, nie podlegaj膮 kontroli ani rekomendacji, wi臋c w 偶adnym wypadku superzingsfani.pl nie b臋dzie uwa偶ana za odpowiedzialn膮 za tre艣膰 tych stron, odpowiedzialno艣膰 wynikaj膮c膮 z ich u偶ytkowania we wszystkich obszarach, ani za 艣rodki podj臋te w odniesieniu do prywatno艣ci u偶ytkownika, przetwarzania danych osobowych lub innych, kt贸re mog艂yby zosta膰 ustalone.

Z tych wszystkich powod贸w zalecamy dok艂adne i wcze艣niejsze przeczytanie wszystkich warunk贸w u偶ytkowania, warunk贸w zakupu, polityki prywatno艣ci, informacji prawnych i/lub podobnych stron, do kt贸rych prowadz膮 odno艣niki, przed przyst膮pieniem do zakupu tych produkt贸w lub korzystania z tych stron.

DOK艁ADNO艢膯 I PRAWDZIWO艢膯 DANYCH

Jako u偶ytkownik jeste艣 wy艂膮cznie odpowiedzialny za dok艂adno艣膰 i modyfikacj臋 danych, kt贸re przekazujesz superzingsfani.pl zwalniaj膮c nas z wszelkiej odpowiedzialno艣ci w tym zakresie.

Oznacza to, 偶e s膮 Pa艅stwo odpowiedzialni za zagwarantowanie i odpowiadanie w ka偶dym przypadku na dok艂adno艣膰, wa偶no艣膰 i autentyczno艣膰 udost臋pnionych danych osobowych i zobowi膮zuj膮 si臋 Pa艅stwo do ich nale偶ytej aktualizacji.

Zgodnie z niniejsz膮 Polityk膮 Prywatno艣ci, u偶ytkownik wyra偶a zgod臋 na podanie pe艂nych i prawid艂owych informacji w formularzu kontaktowym lub subskrypcji.

REJESTRACJA I CEL PA艃STWA DANYCH

W zale偶no艣ci od formularza lub sekcji, do kt贸rej masz dost臋p, poprosimy Ci臋 tylko o niezb臋dne dane do cel贸w opisanych poni偶ej.

W ka偶dym momencie musisz wyrazi膰 zgod臋, gdy prosimy Ci臋 o podanie danych osobowych w nast臋puj膮cych celach:

Konkretne cele wskazane na ka偶dej ze stron lub sekcji, na kt贸rych pojawia si臋 rejestracja lub elektroniczny formularz kontaktowy.
Og贸lnie rzecz bior膮c, aby zaj膮膰 si臋 Twoimi pro艣bami, komentarzami, zapytaniami lub wszelkiego rodzaju pro艣bami, kt贸re sk艂adasz jako u偶ytkownik za po艣rednictwem dowolnej z form kontaktu, kt贸re udost臋pniamy.
Aby poinformowa膰 u偶ytkownika o konsultacjach, pro艣bach, dzia艂aniach, produktach, nowo艣ciach i/lub us艂ugach; za po艣rednictwem poczty elektronicznej, faksu, Whatsapp, Skype, telefonu, sms i mms.
Do wysy艂ania komunikat贸w handlowych lub reklamowych za pomoc膮 innych 艣rodk贸w elektronicznych lub fizycznych, kt贸re umo偶liwiaj膮 komunikacj臋.

Informacje te zawsze b臋d膮 dotyczy膰 naszych produkt贸w, us艂ug, wiadomo艣ci lub promocji, jak r贸wnie偶 tych produkt贸w lub us艂ug, kt贸re mo偶emy uzna膰 za interesuj膮ce dla u偶ytkownika i kt贸re mog膮 by膰 oferowane przez wsp贸艂pracownik贸w, firmy lub “partner贸w”, z kt贸rymi mamy promocyjne lub handlowe umowy o wsp贸艂pracy.

Je艣li tak, to gwarantujemy, 偶e te osoby trzecie nigdy nie b臋d膮 mia艂y dost臋pu do Twoich danych osobowych, z wyj膮tkami odzwierciedlonymi poni偶ej, b臋d膮c w ka偶dym przypadku tymi komunikatami dokonanymi przez superzingsfani.pl, jako w艂a艣ciciela strony.

Ta strona wy艣wietla produkty partnerskie od os贸b trzecich. Szczeg贸lnie z Amazonii.
Oznacza to, 偶e klikaj膮c na “Kup teraz” lub podobne, zostaniesz przekierowany na stron臋, na kt贸rej oferowane s膮 produkty.

W tym przypadku nale偶y wiedzie膰, 偶e udost臋pniamy i u艂atwiamy jedynie linki do stron i/lub platform tych os贸b trzecich, na kt贸rych mo偶na naby膰 prezentowane przez nas produkty, w celu u艂atwienia ich wyszukiwania i 艂atwego pozyskania.

Te strony nale偶膮ce do os贸b trzecich, do kt贸rych prowadz膮 linki, nie zosta艂y przez nas sprawdzone, nie podlegaj膮 kontroli ani rekomendacji, wi臋c w 偶adnym wypadku superzingsfani.pl nie b臋dzie uwa偶ana za odpowiedzialn膮 za tre艣膰 tych stron, odpowiedzialno艣膰 wynikaj膮c膮 z ich u偶ytkowania we wszystkich obszarach, ani za 艣rodki podj臋te w odniesieniu do prywatno艣ci u偶ytkownika, przetwarzania danych osobowych lub innych, kt贸re mog艂yby zosta膰 ustalone.

Z tych wszystkich powod贸w zalecamy dok艂adne i wcze艣niejsze przeczytanie wszystkich warunk贸w u偶ytkowania, warunk贸w zakupu, polityki prywatno艣ci, informacji prawnych i/lub podobnych stron, do kt贸rych prowadz膮 odno艣niki, przed przyst膮pieniem do zakupu tych produkt贸w lub korzystania z tych stron.

DOK艁ADNO艢膯 I PRAWDZIWO艢膯 DANYCH

Jako u偶ytkownik jeste艣 wy艂膮cznie odpowiedzialny za dok艂adno艣膰 i modyfikacj臋 danych, kt贸re przekazujesz superzingsfani.pl zwalniaj膮c nas z wszelkiej odpowiedzialno艣ci w tym zakresie.

Oznacza to, 偶e s膮 Pa艅stwo odpowiedzialni za zagwarantowanie i odpowiadanie w ka偶dym przypadku na dok艂adno艣膰, wa偶no艣膰 i autentyczno艣膰 udost臋pnionych danych osobowych i zobowi膮zuj膮 si臋 Pa艅stwo do ich nale偶ytej aktualizacji.

Zgodnie z niniejsz膮 Polityk膮 Prywatno艣ci, u偶ytkownik wyra偶a zgod臋 na podanie pe艂nych i prawid艂owych informacji w formularzu kontaktowym lub subskrypcji.

Google Adsense:

Google, jako powi膮zany dostawca, wykorzystuje pliki cookie do publikowania reklam w tej witrynie. Mo偶esz wy艂膮czy膰 korzystanie z pliku cookie DART za po艣rednictwem reklamy Google i uzyskuj膮c dost臋p do polityki prywatno艣ci sieci partnerskiej: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/.

Google wykorzystuje powi膮zane firmy reklamowe do publikowania reklam podczas odwiedzania naszej witryny. Firmy te mog膮 wykorzystywa膰 informacje, kt贸re uzyskuj膮 z twoich wizyt na tej i innych stronach internetowych (nie wliczaj膮c twojego imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu) do oferowania reklam dotycz膮cych interesuj膮cych Ci臋 produkt贸w i us艂ug.

Korzystaj膮c z tej witryny, wyra偶asz zgod臋 na przetwarzanie danych przez Google w spos贸b i we wskazanych celach.

Je艣li chcesz dowiedzie膰 si臋 wi臋cej na temat korzystania z plik贸w cookie i praktyk gromadzenia informacji oraz procedur akceptacji lub odrzucenia, zapoznaj si臋 z nasz膮 Polityk膮 dotycz膮c膮 plik贸w cookie.

艢RODKI BEZPIECZE艃STWA

Jako w艂a艣ciciel sieci, superzingsfani.pl podj膮艂 wszystkie niezb臋dne 艣rodki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantowa膰 bezpiecze艅stwo i integralno艣膰 przetwarzanych danych osobowych, a tak偶e zapobiec ich utracie, zmianie i / lub dost臋powi przez osoby trzecie Nieautoryzowane
Stworzyli艣my i zarz膮dzali艣my wszystkimi protoko艂ami, kt贸re uwa偶amy za wystarczaj膮ce do bezpiecznego przechowywania i ochrony danych.

INFORMACJA PRAWNA

Informacja prawna ma na celu poinformowanie ci臋 o twoich prawach i obowi膮zkach jako u偶ytkownika tej witryny. Znajdziesz tutaj wszystkie potrzebne informacje na temat tej witryny, jej dzia艂alno艣ci, gromadzonych danych osobowych i jej celu, a tak偶e zasady u偶ytkowania reguluj膮ce korzystanie z tej witryny.

ZASADY DOST臉PU DO STRONY INTERNETOWEJ

Jako u偶ytkownik naszej strony internetowej masz r贸wnie偶 szereg obowi膮zk贸w:

Nie mo偶esz korzysta膰 z tej witryny do prowadzenia dzia艂a艅 sprzecznych z prawem, obyczajami, porz膮dkiem publicznym i, og贸lnie rzecz bior膮c, do korzystania zgodnie z warunkami okre艣lonymi w niniejszej Informacji prawnej.

Nie b臋dziesz w stanie prowadzi膰 dzia艂a艅 reklamowych ani komercyjnych, wysy艂aj膮c wiadomo艣ci o fa艂szywej to偶samo艣ci.

Ponosisz wy艂膮czn膮 odpowiedzialno艣膰 za prawdziwo艣膰 i dok艂adno艣膰 tre艣ci wprowadzanych na tej stronie oraz za dane osobowe, kt贸re nam przekazujesz, w celach okre艣lonych w naszej Polityce prywatno艣ci.

B臋dziesz r贸wnie偶 ponosi膰 wy艂膮czn膮 odpowiedzialno艣膰 za wykonywanie wszelkiego rodzaju niezgodnych z prawem, szkodliwych, praw, szkodliwych i / lub szkodliwych dzia艂a艅 na stronach os贸b trzecich, do kt贸rych mo偶emy kierowa膰 Ci臋 z tej strony w celu rozwoju naszej dzia艂alno艣ci.

B臋d膮c odpowiedzialnym za stron臋 internetow膮, superzingsfani.pl mo偶e przerwa膰 obs艂ug臋 strony, z kt贸rej korzysta u偶ytkownik i natychmiast rozwi膮za膰 zwi膮zek, je艣li wykryje korzystanie ze strony internetowej lub kt贸rejkolwiek z oferowanych na niej us艂ug. Mo偶na to uzna膰 za sprzeczne z tre艣ci膮 wyra偶on膮 w niniejszej Informacji prawnej.

W艁ASNO艢膯 INTELEKTUALNA I PRZEMYS艁OWA

Ca艂o艣膰 tej strony internetowej (tekst, obrazy, znaki towarowe, grafika, logo, przyciski, pliki oprogramowania, kombinacje kolor贸w, jak r贸wnie偶 struktura, wyb贸r, uk艂ad i prezentacja jej zawarto艣ci) jest chroniona przez obowi膮zuj膮ce przepisy prawa w艂asno艣ci intelektualnej i przemys艂owej, a jej powielanie, dystrybucja, publiczne komunikowanie i przekszta艂canie jest zabronione, z wyj膮tkiem u偶ytku osobistego i prywatnego.

Jako w艂a艣ciciel tej strony, superzingsfani.pl nie gwarantuje, 偶e jej zawarto艣膰 jest dok艂adna i wolna od b艂臋d贸w oraz 偶e swobodne korzystanie z niej przez u偶ytkownik贸w nie narusza praw os贸b trzecich. Za dobre lub z艂e wykorzystanie tej strony i jej zawarto艣ci odpowiedzialny jest u偶ytkownik.

Zabronione jest r贸wnie偶 powielanie, retransmitowanie, kopiowanie, przekazywanie lub ponowne rozpowszechnianie, w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci, informacji zawartych na stronie, bez wzgl臋du na ich przeznaczenie i zastosowane w tym celu 艣rodki, bez uprzedniego upowa偶nienia do umieszczenia pe艂nego adresu url.

LINKS

Ta strona zawiera linki do stron internetowych os贸b trzecich. Strony nale偶膮ce do tych os贸b trzecich nie zosta艂y przejrzane i nie podlegaj膮 kontroli przez nas, wi臋c umieszczenie pe艂nego adresu url nie mo偶e by膰 uznane za odpowiedzialne za zawarto艣膰 tych stron, ani za 艣rodki podj臋te w odniesieniu do ich prywatno艣ci lub przetwarzania danych osobowych lub innych, kt贸re mog膮 si臋 pojawi膰.

Dlatego zalecamy uwa偶ne przeczytanie warunk贸w u偶ytkowania, polityki prywatno艣ci, informacji prawnych i/lub podobnych informacji na tych stronach.

LINKI DO AFILIACJI AMAZO艃SKIEJ

Ta strona internetowa, zgodnie ze swoim przeznaczeniem, wykorzystuje linki partnerskie Amazon.

Oznacza to, 偶e znajdziesz linki do produkt贸w Amazon, do kt贸rych mo偶esz uzyska膰 dost臋p bezpo艣rednio z naszej strony internetowej, ale w razie potrzeby kupisz je od Amazon, na ich w艂asnych warunkach w tym czasie.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNO艢CI

Wykonuj膮c swoje prawo jako w艂a艣ciciela tej strony internetowej, informujemy, 偶e superzingsfani.pl w 偶adnym wypadku nie ponosi odpowiedzialno艣ci za poni偶sze:

Jako艣膰 us艂ugi, szybko艣膰 dost臋pu, prawid艂owe funkcjonowanie lub dost臋pno艣膰 i ci膮g艂o艣膰 strony.

Istnienie wirus贸w, z艂o艣liwego oprogramowania, z艂o艣liwych lub szkodliwych program贸w w zawarto艣ci.

Bezprawne, niedba艂e, oszuka艅cze lub sprzeczne z prawem wykorzystanie niniejszej Informacji prawnej.

Brak legalno艣ci, jako艣ci, wiarygodno艣ci, u偶yteczno艣ci i dost臋pno艣ci us艂ug 艣wiadczonych przez osoby trzecie i udost臋pnianych u偶ytkownikom na tej stronie.

Szkody, kt贸re mog膮 wynikn膮膰 z nielegalnego lub niew艂a艣ciwego korzystania z tego bloga.

POLITYKA PRYWATNO艢CI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Ta strona internetowa jest zgodna z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych, co oznacza, 偶e jako u偶ytkownik musisz wyrazi膰 swoj膮 wyra藕n膮 zgod臋 przed przekazaniem nam danych osobowych za pomoc膮 r贸偶nych formularzy udost臋pnionych w sekcjach naszej strony.

W tym celu, ze wzgl臋du na przejrzysto艣膰 i korzystanie z Pa艅stwa prawa, naszym obowi膮zkiem jest informowanie Pa艅stwa o danych osobowych, kt贸re zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy oraz w jakich celach, maj膮c w ka偶dej chwili mo偶liwo艣膰 swobodnego odwo艂ania Pa艅stwa zgody.

POLITYKA COOKIESU

Jak tylko poinformujemy Pa艅stwa o tym, gdy tylko wejd膮 Pa艅stwo na nasz膮 stron臋 internetow膮, strona ta korzysta z w艂asnych i zewn臋trznych plik贸w cookie, aby zapewni膰 Pa艅stwu najlepsz膮 obs艂ug臋 i rozwija膰 nasz膮 dzia艂alno艣膰.

W ka偶dej chwili mo偶na skonfigurowa膰 przegl膮dark臋 tak, aby uniemo偶liwia艂a korzystanie z tych plik贸w, co w niekt贸rych przypadkach b臋dzie mia艂o wp艂yw na komfort u偶ytkowania.

Aby uzyska膰 pe艂ne informacje na temat korzystania z plik贸w cookie na tej stronie, ich przeznaczenia i odrzucenia, mo偶na zapozna膰 si臋 z nasz膮 polityk膮 dotycz膮c膮 plik贸w cookie.

OBOWI膭ZUJ膭CE USTAWODAWSTWO I W艁A艢CIWA JURYSDYKCJA

Niniejsza informacja prawna podlega obowi膮zuj膮cym przepisom prawa hiszpa艅skiego.

Og贸lnie rzecz bior膮c, relacje pomi臋dzy serwisem superzingsfani.pl a u偶ytkownikami jego us艂ug telematycznych, obecnych w sieci, podlegaj膮 hiszpa艅skiemu ustawodawstwu i jurysdykcji.

W ka偶dej sprawie spornej obie strony, Daniel Escribano Al茅s i U呕YTKOWNIK, z wyra藕nym zrzeczeniem si臋 jakiejkolwiek innej jurysdykcji, kt贸ra mo偶e im odpowiada膰, podlegaj膮 jurysdykcji i wy艂膮cznej kompetencji s膮d贸w i trybuna艂贸w w Sewilli (Hiszpania).

Je艣li masz jakiekolwiek w膮tpliwo艣ci dotycz膮ce niniejszej Informacji prawnej, mo偶esz wys艂a膰 do nas wiadomo艣膰 e-mail na adres info@superzingsfani.pl.